Karrier-építés

A sikeres karrier nem adottság, hanem egy cél, amiért tudatosan tehetünk. Ehhez minél jobban meg kell ismernünk magunkat, erősségeinket és vágyainkat, jártasabbá kell válnunk az interperszonális kapcsolatokban és a munkaerőpiaci trendekben. Ehhez nyújthatok neked hasznos segítséget eddig tapasztalt elakadásaid megoldásán és karrier-kompetenciáid fejlesztésén keresztül.

Fordulj hozzám bizalommal, ha:

Mi az a karrier-kompetencia?

Az integrált karrier kompetencia négy, egymástól kölcsönösen függő komponensből tevődik össze: tanulási, hivatással öszefüggő, személyes és szociális kompetenciákból.

A tanulási kompetenciák biztosítják a folyamatos fejlődési lehetőséget, különös hangsúllyal az önfejlesztésre, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az egyén megállja a helyét versengő környezetében, reagálni tudjon a munkaerőpiaci kihívásokra és mindemelett törekedjen az önaktualizációra is.

A hivatással összefüggő kompetenciák speciális és általános képességekből tevődnek össze. Elősegítik, hogy az egyén megértse és átlássa a munka világát, mélyen tudjon elemezni szituációkat, beazonosítani problémákat, képes legyen célokat felállítani, megfelelő terveket készíteni, döntéseket hozni, reflektálni és mérni tudja önmagát.

A személyes kompetencia az énhatékonyságból, proaktivitásból, rugalmasságból, önismeretből, énbemutatásból, önkép-fejlesztésből áll össze, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy valaki hatékonyan meg tudja tervezni karrierjét.

A szociális kompetenciák a megfelelő kapcsolat-kialakítási és fenntartási készségekkel függnek össze: hogyan tud valaki kommunikálni és együttműködni, orientálódni komplex szociális kapcsolatokban, elfogadni mások érdekeit és mindeközben önkritikus és magabiztos maradni.

Specifikus karrier kompetenciák fejlesztését is kérheted:

Karrier-aktualizációs képesség

azt fejezi ki, hogy az egyén milyen mértékben képes személyes céljait és értékeit realizálni a karrierjében

Karrier-reflexió

mennyiben tud valaki saját pályájára „kívülről” rátekinteni

Motiváció-reflexió

mennyiben tud az egyén saját vágyaira és értékeire karrierje szemszögéből tekintetni

Munka exploráció

mennyiben képes az egyén saját identitásának és kompetenciáinak összeillesztésére speciális munkahelyi szituációkban elvárt értékekkel és kompetenciákkal

Karrier-kontroll

mennyire képes valaki a karrierjével kapcsolatos tervezésre, valamint tanulási és munkafolyamatának befolyásolására

Networking

az egyén karrierje szempontjából releváns kapcsolatok építésére való képessége


Olvass tovább blogomon:

Karrier újraválasztás – 2 érv és 2 módszer a korai kiégés ellen

Hogyan legyek látható a munkahelyemen?

Csak hitelesen az állásinterjún

Mitől függ, hogy ki fut be sikeres karriert?